Departament financiar contabil

Indicatori TRim I 2019.rar

Indicatori exec bug.local trim IV 2018.rar

Indicatori exec bug.local trim III 2018.rar

Indicatori exec.30.06.2018.rar

Buget modif 2018.rar

Situatii financiare 31.03.2018.rar

Indicatori exec.31.03.2018.rar

Buget initial 2018.rar

Situatie indicatori trim IV 2017.zip

Situatie indicatori trim III.zip

2902 (1) Situatii financiare 30.06.2017.rar

adresa_uat.pdf

Indicatori trim II 2017.pdf

Indicatori trim I 2017.pdf

4342677_TICHILESTI_adresa.pdf

 Situatii financiare 31.03.2017.zip

BG.INI.2017.2902.pdf

FISA TVA AN 2017_2902.xls

LISTA INVESTITII.xls

SD.INI.2017.2902.pdf

SF.INI.2017.2902.pdf

Situatii financiare 31.12.2016

Indicatori executie bugete locale Trim III 2016

Indicatori Trim. II 2016

Adresa ANAF Trim. II 2016

Adresa ANAF trim. I 2016

Situatie financiara 31.03.2016

Situatie trim. I 2016 Com. Tichilesti

Bilant 31.12.2015

Buget 2016 Comuna Tichilesti

Buget 2016 Comuna Tichilesti

 Indicatori trim 4 2015

 Sinteza adresa ANAF 2015

Sinteza indicatori trim. III 2015

Sinteza 30.06.2015

Situatii financiare 30.06.2015

Bilant 31.03.2015

Contul de rezultat patrimonial 

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia fluxurilor de trezorerie

Disponibil din misloace cu destinatie speciala

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului s a persoanelor cu handicap

Situatia activelor si datoriilor publice din administratia locala

Cheltuieli 31.03.2015

Cheltuieli din venituri proprii 31.03.2015

Cheltuieli sectiunea dezvoltare

Detaliere cheltuieli

Cheltuieli sectiunea functionare

Detalierea cheltuielilor sectiunea functionare

Venituri

Venituri proprii si din bugetul local

Venituri sectiunea dezvoltare

Venituri functionare 

Venituri proprii sectiunea functionare

Sinteza adresa prestari

Sinteza adresa indicatori

Sinteza indicatori

Centralizator investitii 2015

Buget 2015

Situatii financiare la 31.12.2014

free joomla templatesjoomla templates
2019  primariatichilesti.ro